مرور برچسب

زن در اسلام

درباره کتاب زن در جدال سنت و تجدد؛ جایگاه زنان در جوامع اسلامی معاصر با تاکید بر آراء مرتضی مطهری،…

کتاب «زن در جدال سنت و تجدد» به قلم مینا جهانشاهی که به‌تازگی از سوی نگاه معاصر منتشر شده است به بررسی جایگاه زنان در جوامع اسلامی معاصر با تأکید بر آراء شهید مرتضی مطهری، سید…

زن و میراث پویای امام خمینی

قِرابَتِ مبارکی است. بیستم جمادی الثانی. میلاد امام خمینی (ره) و حضرت فاطمه زهرا (س). اگر حتی حکمتی هم در آن نهفته نباشد، اما نمی‌توان این تقارن را به فالِ نیکی نگرفت. امام…

گزارشی درباره اسلام زنانه و برخی فعالان آن

ترجیح ما این است که به جای بحث در مورد زنان در اسلام، بر اسلامِ زنان تمرکز کنیم، به این طریق به زنان مسلمان اجازه می دهیم تا به هواخواهی از خودشان صحبت کنند. ما این کار را…

درنگی در چند روایت فاطمی

نوشته پیش‌رو، نخست گذری کوتاه بر زندگی حضرت فاطمه(س) – از ولادت تا شهادت – دارد. سپس سراغ چند روایت و خبر می‌رود و در آنها درنگی می‌کند و در پایان، درباره مدفن پاک آن بانو…

ابوزید در حمایت از بانوان

نصر حامد ابوزید در محفلی حاضر آمده، دو بانو در کنار او بر صدر مجلس نشسته‌اند؛ عملی که در جوامع دینی کمتر به چشم می‌آید. ابتهال یونس، همسرش در کنار او در سمت راستِ تصویر؛ همو…

سروش دباغ؛ رفع تبعیض از طایفه نسوان

راه بلندی در پیش است. اینکه نابرابری‌ها کاسته شود، برخی جفاها فروکش کند، بعضی قساوت‌ها سر بر نیاورَد. و زن هنوز هم یکی از قربانیان مظلوم این نابرابری‌هاست. وقتی که پدری قساوت…