مرور برچسب

زنان مسلمان

ارائه عروسک‌های محجبه در بازار جهانی

شرکت «سلام سیسترز» عروسک‌های محجبه‌ای را طراحی و به بازار جهانی ارائه داده‌است تا با کلیشه‌های جنسیتی علیه دختران مسلمان مبارزه کند.

حضور موثر زنان مسلمان در جامعه آلمان

زنان مسلمان در معرفی اسلام به جامعه آلمان نقش مهمی ایفا می‌کنند. آن‌ها هر روز به دلیل پوشیدن روسری و اعتقاداتشان با تبعیض‌ها و رفتارهای نژادپرستانه روبه‌رو می‌شوند، اما باز هم…

آزار جسمی و جنسی زنان ایغور در چین

بر اساس گزارش بی‌ بی سی، زنان اویغور بارداشت‌شده در استان سین‌کیانگ چین به صورت هدفمند مورد آزار و اذیت جنسی و جسمی سیستماتیک قرار می‌گیرند.