مرور برچسب

زنان افغانستان

فرمان طالبان برای از سرگیری سنگسار زنان

فعالان می گویند که بازگشت حکومت طالبان در افغانستان به سنگسار و شلاق علنی به این دلیل است که "کسی نیست که آنها را در قبال سوء استفاده‌ها مجبور به پاسخگویی کند".