مرور برچسب

راهپیمایی اربعین

دو موضوع در زیارت اربعین و پیاده‌روی آن

حقیقت این است که برای پیاده رفتن به زیارت امام حسین (ع) در روز اربعین روایتی نداریم، حتی نامعتبر. اگر روایاتی هست؛ نه در خصوص اربعین؛ بلکه دربارهٔ مطلق زیارت امام حسین (ع) است…

شکوه اربعین و دغدغه هایی چند

اربعین حسینی فرامی‌رسد و صدای پای راهپیمایان حسینی روزبه‌روز فزون‌تر و رساتر می‌شود. اینک زمان آن نیست که به این بحث بپردازیم که آیا با این همایش باید در حد و سطح یک سنت نیکو…

راهپیمایی اربعین

راهپیمایی اربعین، خواسته یا ناخواسته، رقبای شیعه را نیز در منطقه به انواعی دیگر از اظهار وجود وامی‌دارد. منطقۀ آشوب‌زدۀ ما به‌شدت گرفتار نزاع‌های مذهبی است و بخشی از کسانی که…