مرور برچسب

خداباوری

پرستش و عبادت رفیق محتشم| محمّد قطبی

در مرحله خداشناسی، خدای رفیق محتشم به عنوان صورت خدای الهیات دوبنی معرفی شد، خدایی با نام رفیق، اما رفیقی که محتشم است و حشمت و احتشام دارد. یک خدای حداکثری که انسان با او…

رابطه من‌و‌تویی با رفیق محشتم| محمد قطبی

در دفتر فلسفه دین از مکتب دوبنی، پیشتر در ۱۲ مقاله و طی سه فصل در جهت احیای بعد اجتماعی-سیاسی دین در جریان نواندیشی دینی در سه ساحت جهان‌بینی (توحید وجود)، سلوک عرفانی ( عرفان…

به‌محاق‌رفتنِ خدا در عصر مدرن| حامد قدیری

معتقدم که هرچند در مقوله‌ی «زبان دینی»ِ پیش از عصر مدرن هم از مفاهیمی مثل «توصیف‌ناپذیریِ خدا» یا «الهیات سلبی» سخن گفته شده اما در عصر مدرن، به سببِ انقلاب‌های مابعدالطبیعی و…

دنیای پساسکولار چگونه دنیایی است؟

گفتگو با سید مرتضی هاشمی مدنی در مورد کتاب "خداباوری و خداناباوری در عصر پساسکولار" اطلاعاتی برای معرفی سید مرتضی هاشمی مدنی: اخذ دکترای جامعه‌شناسی از دانشگاه واریک…

سم هریس، خداناباوری معتقد به معنویت

در میانه‌ی دهه‌ی نخست این قرن، انتشار چند کتاب درباره‌ی موضوعی واحد حاکی از ظهور جنبشی جدید بود. چهار نویسنده‌ی اصلی عبارت بودند از ریچارد داوکینز، کریستوفر هیچِنز، دنیل دِنِت…