مرور برچسب

حسن انصاری

پایان روشنفکری دینی

در طول تاریخ اسلام، بین اهل فکر و ارباب تفکر و مکاتب کلامی و فلسفی، درباره اینکه ماهیت وحی چیست و ماهیت کلام کدام است و آیا مخلوق است و یا قدیم و آیا وحی همان «کلام نفسی» است…

روشنفکری دینی از فقر تاریخی‌نگری رنج می‌برد

روشنفکری دینی از اصلاح دینی زیاد سخن می‌گوید. اما به نظر من این سنت فکری از فقر تاریخی نگری رنج می‌برد؛ بینشی که لازمه هرگونه تفکر نقادانه و اصلاحی در عرصه دین و فهم دینی است.

عربستان سعودی و نمایندگی اسلام

مفتی اعظم عربستان گفته است ایرانیان "از اولاد مجوس‌ها هستند و خصومت‌شان با مسلمانان به‌ویژه سنی‌ها بسیار قدیمی است." به همین مناسبت و در پاسخ به وی، حسن انصاری یادداشتی در…

اوصاف و القاب برای دانشمندان و عالمان و فقیهان

تصور عمومی این است که در این صد سال گذشته میزان القابی که برای عالمان دینی به کار رفته و همچنان به کار می رود روندی مضاعف و روزافزون داشته است. درست است القابی مانند آیة الله…