مرور برچسب

حسن انصاری

از محقق تا مقلد فرق‌‏هاست| حسن انصاری

عدم آشنایی عميق با منابع و متون از يک سو و عدم آشنایی دقيق با مکاتب و شيوه های پژوهش در سنت های اسلامشناسی در غرب مواجهه با ادبيات اسلامشناسی در غرب را تنها در سطحی از ارائه…

پایان روشنفکری دینی

در طول تاریخ اسلام، بین اهل فکر و ارباب تفکر و مکاتب کلامی و فلسفی، درباره اینکه ماهیت وحی چیست و ماهیت کلام کدام است و آیا مخلوق است و یا قدیم و آیا وحی همان «کلام نفسی» است…

روشنفکری دینی از فقر تاریخی‌نگری رنج می‌برد

روشنفکری دینی از اصلاح دینی زیاد سخن می‌گوید. اما به نظر من این سنت فکری از فقر تاریخی نگری رنج می‌برد؛ بینشی که لازمه هرگونه تفکر نقادانه و اصلاحی در عرصه دین و فهم دینی است.

عربستان سعودی و نمایندگی اسلام

مفتی اعظم عربستان گفته است ایرانیان "از اولاد مجوس‌ها هستند و خصومت‌شان با مسلمانان به‌ویژه سنی‌ها بسیار قدیمی است." به همین مناسبت و در پاسخ به وی، حسن انصاری یادداشتی در…