مرور برچسب

حجاب اجباری

چالش تصویر مریم

هر سال فصل گرما که می‌رسد، تنور بحث حجاب هم گرم می‌شود. فضای رسانه‌های رسمی و غیررسمی می‌شود عرصه‌ی مجادلات موافقان و مخالفان حجاب اجباری. مسئولین انتظامی در تریبون‌ها مدام و…

محدودیت‌های مرتبط با پوشش مذهبی برای زنان

در اکثر کشورهای جهان، اختیار زنان برای استفاده از نمادها یا پوشش‌های مذهبی با محدودیت‌هایی مواجه است. به‌طورکلّی، محدودیت‌های مرتبط با الزام استفاده از پوشش مذهبی کمتر از…

مبارزه بابدحجابی رابه جامعه بسپاریم

سعید معید فر جامعه شناس در یادداشتی درباره نوع برخورد با مقوله حجاب می نویسد:داستان حجاب از چند دهه پیش مطرح بوده و با‌وجود تأکید‌های همیشگی که گسترش حجاب مقوله‌ای فرهنگی است…