مرور برچسب

جبار رحمانی

مرور مطبوعات / جدایی مردان کار از مردان اندیشه

شرق، اعتماد، ایران و رسالت در شماره‌های امروز خود گرچه مطالب پرتعدادی پیش روی مخاطبان قرار نداده‌اند اما هریک بیانگر بخشی از دغدغه مردم و نخبگان است. «روند صعودي زندانيان…