مرور برچسب

تفکر وجودی

رسالت فلسفه اولی برای ابن سینا موجودپژوهی است

شانزدهمین نشست از مجموعه درس‌گفتارهایی درباره‌ی بوعلی سینا با عنوان «فراموشی پرسش از وجود در فلسفه‌ی سینوی» با سخنرانی مجتبی اعتمادی‌نیا به صورت مجازی برگزار شد. به گفته…