مرور برچسب

تفسیر قرآن

تفسیر اجتماعی و نگاه زنانه| کبری روشنفکر

کبری روشنفکر، استاد دانشگاه تربیت مدرس، نوزدهم اسفندماه در سخنانی در اولین همایش بین‌المللی تفسیر اجتماعی در جهان اسلام به موضوع «تفسیر اجتماعی و نگاه زنانه با بررسی موردی…

تفسیر اجتماعی قرآن

تفسیر اجتماعی از مهم ترین و جدیدترین روش های تفسیری در تراث اسلامی است که در دوران معاصر پدید آمده و در صدد است که از مقتضیات عصر جدید و علوم مختلف جهت فهم قرآن استفاده کند و…

به مناسبت انتشار سومین جلد «فهمِ قرآنِ حکیم» نوشته محمد عابدالجابری| عظیم محمودآبادی

«فهمِ قرآنِ حکیم» اثر عابدالجابری از مهم‌ترین چهره‌های روشنفکری جهان اسلام است که از شمارِ نومعتزلیان محسوب می‌شود. محمد عابدالجابری (۱۹۳۶ – ۲۰۱۰ م) از روشنفکران اهل تسنن و…

طالقانی و تمسّک به قرآن| احسان نادریان

در جهان اسلام، توجه به قرآن مورد غفلت واقع شده و مصلحانِ دینی، یکی از مهمترین اقدامات را رجوع به این متن مقدس می‌دانند. مرحوم سید محمود طالقانی نیز در این مسیر گام برداشت.

نقدها به سید محمود طالقانی| سیدهادی طباطبایی

سید محمود طالقانی را به رفتارهای مداراگونه‌اش می‌شناسند. با گروههای مختلفی ارتباط داشت. غالبِ طیفهای فکری برای او احترام قائل بودند. اغلب مراجع تقلید و علمای وقت، پس از…