مرور برچسب

ترس و لرز

در باب ترس و لرز کیرکگارد

ديويد ادموندز: خدا به شما مي‌گويد كه پسرتان را بكشيد. آيا شما بايد از فرمان او تبعيت كنيد؟ سورن كيركگارد، فيلسوف دانماركي، در قرن نوزدهم ميلادي مي‌زيست. او متكلمي مسيحي نيز…