مرور برچسب

اومانیسم

منتظری؛ فقیه اومانیست| علی‌ اشرف فتحی

آقای منتظری در صفحه ۱۶۴کتاب «انتقاد از خود» که یکی از آخرین نوشته‌های اوست، گفته است: «در بُعد علمی، یکی از مهم‌‏ترین اشتباهات ما این بود که حقوق انسان بما هو انسان را در…

گستاخی اومانیستی عقلانیت بر اخلاقیات

با پیدایش مدرنیته جهان اجتماعی عاری از معنا شده است وهمین جهان اجتماعی، افکار اجتماعی و رفتار اجتماعی انسان را شکل می‌بخشد. عقلانیت(مدرنیته) نبض جهان را در دست خود دارد هرچه…