مرور برچسب

امانوئل کانت

سیر تحول معنای فلسفه| همایون همتی

تقریباً در همه دانشگاه‌های کشورهای دارای دانشگاه، موضوعی تحت عنوان "فلسفه" تحصیل و تدریس می‌شود و تقریباً همه کتابخانه‌های بزرگ و کتابفروشی های عمده بخشی را به "فلسفه" اختصاص…

شارع در روزگار مدرن| مرضیه (نورا) نوری‌صفت

انسان «خودبنیاد» با عقل مستقل خویش، نوع خاصی از عقلانیت و معرفت را پدید می‌آورد که در کل نظام عالم، تغییر ایجاد می‌کند. بر خلاف دوران سنت که عقل وابسته به شریعت و تفسیری است و…

کانت دانشگاه را چگونه جایی می‌داند

کانت استقلال همه جانبه دانشگاه را اولین و ضروری‌ترین شرط کنار زدن موانع آن و دست یافتن به اهداف مطلوب می‌داند. این مهم هم جز با محور قرار دادن عقلانیت و ایجاد فضایی گفت‌وگویی…

حتی وقتی کرونا هست، نجات در «دیگری» است؟

"چهره «دیگری» آیت یا نشانه‌ای از خداست". این را امانوئل لویناس، فیلسوف یهودی فرانسوی معاصر گفته است. لویناس از سرآمدانِ سنت قاره‌ای در فلسفه جدید است که بنیاد فلسفه خود را بر…