مرور برچسب

امارت اسلامی طالبان

سیاست آموزشی طالبان اعلام شد

وزارت آموزش عالی طالبان سیاست آموزشی دولت آینده افغانستان را اعلام کرد. بر همین اساس برخی درس‌ها در دانشگا‌ه‌های افغانستان که در تضاد با اسلام قرار دارند، حذف خواهد شد.

اسلامِ احمدشاه مسعودی| علی سلطانی

این گفتار به مرور برداشت‌های دینی احمدشاه مسعود، شیر دره‌ی پنجشیر، برگرفته از کتاب «احمدشاه مسعود روایت صدیقه مسعود» می‌پردازد و از خلال روایت‌های همسر او محورهایی از…

خروج آخرین یهودی از افغانستان

آخرین فرد یهودی ساکن در افغانستان که سال‌ها در کنیسه‌ای قدیمی و فرسوده زندگی می‌کرد سرانجام برغم اعلام قبلی مبنی بر تصمیم برای ماندن، خاک این کشور را ترک کرد.