مرور برچسب

الهیات

جنایت و مکافات در الهیات

نرگس سوری: داستایوفسکی در رمان "جنایت و مکافات" شکل منحصر بفردی از جنایت را ترسیم می‌کند که بر بنیان فهم فلسفی خاصی صورت می‌گیرد.

به سوی الهیات مبتنی بر عقل علم محور

توماس مک‌کلیش، رئیس کرسی فلسفه طبیعی در دانشگاه یورک، در دوره تابستانی دانشگاه کمبریج به موضوع «الهیات مبتنی بر عقل علم محور» پرداخت.

عرفان تطبیقی: چیستی، مبانی و روش‌ها

در این گفت ­و گو آمده است که عرفان، شناخت خداوند و شئون و تجلیّات او از طریق علم حضوری و معرفت شهودی است که البتّه دارای دو ساحت نظری و چشیدن و تجربه است. همچنین، عرفان، مختصّ…

پرستش و عبادت رفیق محتشم| محمّد قطبی

در مرحله خداشناسی، خدای رفیق محتشم به عنوان صورت خدای الهیات دوبنی معرفی شد، خدایی با نام رفیق، اما رفیقی که محتشم است و حشمت و احتشام دارد. یک خدای حداکثری که انسان با او…

الهیات وارونه| نرگس سوری

مارکس در سراسر آثارش با شبحی در ستیز است: شبح الهیات. از دست نوشته‌های اقتصادی- فلسفی گرفته تا خانواده مقدس و ایدئولوژی آلمانی تا سرمایه. هر چند مارکس، هگلی‌های جوان را به این…

الهیات می‌تواند الهیات بماند؛ اگر …

در مقاله‌ای از «اِرنا الیور» می‌خواندم که در برخی از کشورها مانند آفریقای جنوبی به دلیل کسادی بازارِ دانشجو، رشته‌های الهیات تعطیل شده‌اند. در ایران نیز گویا وضع دستِ کمی…