مرور برچسب

اسلام در فرانسه

لایحه قانون‌گذاران فرانسه برای کشف نقطه ورود ایدئولوژی اسلام‌گرایانه به زندگی مسلمانان

قانون‌گذاران فرانسوی بر روی لایحه‌ای مذاکره می‌کنند که هدف آن ریشه‌یابی اسلام رادیکال است؛ جریانی که از نظر مقامات این کشور در حال هجمه به عرصه عمومی، موسسات و انجمن‌ها،…