مرور برچسب

ادوارد سعید

دو متفکر از سرزمینی غریب

دو فرهیخته فلسطینی که چاره‌ای جز اندیشیدن درباره وطن نداشتند و درباره آزادی و آرامش آن خطه نبی‌خیز سخن‌ها گفتند در کنار هم نشسته‌اند.