مرور برچسب

اخلاق کاربردی

اخلاقیات در پزشکی و فناوری

جان وایت متخصص بازنشستهٔ امراض اطفال از دانشگاه کالج لندن و پژوهشگر ارشد حوزهٔ علم و دین موسسهٔ فارادی است. او اکنون مشغول بررسی چالش‌های اخلاقی و فلسفی و الهیاتی است که با…

رجزخوانی به جای نقد*

یاسر میردامادی: این یادداشت در نقد شکل خاصی از شِبه‌نقد است که آن را بر اساس استعاره‌ای جنگی «رجزخوانی» می‌نامم. رجزخوانی در مقام شکلی از شِبه‌نقد رواج نگران‌کننده‌ای حتی در…