مرور برچسب

احکام فقهی

خوارج؛ قرآن‌گرایان سنت‌گریز| روح‌الله نجفی

خوارج یکی از فرق مهم انحرافی در میان مسلمانان به شمار می‌آیند. بر وفق گزارش‌های تاریخی، خوارج در جنگ جمل و نیز در جنگ صفین قبل از ماجرای حکمیت، جزء اصحاب و یاران امام علی…

اهمیت قاعده لاضرر چیست؟

کتاب «قاعده لاضرر»؛ تقریرات دروس خارج آیت الله شیخ هادی نجفی از فقهای برجسته استان اصفهان، اثری است که به کوشش سید مرتضی سجادی تدوین و منتشر شده است. در این کتاب به اهمیت،…

مخاطبان کتاب‌های آداب شرعی چه کسانی هستند؟

کتاب «احکام مطهرات، نجاسات و تخلّی» به قلم محمدعلی فرهنگی که توسط پژوهشکده باقرالعلوم (ع) منتشر شده‌است، از جمله آثاری است که به موضوع آداب شرعی می‌پردازد و احکام مختلفی را…

گستره فقهِ اجتماعی در عصر غیبت

احکام اجتماعیِ فقه تفاوتهایی با احکام فردیِ فقه دارد از اینرو اقامه حکومتی بر اساسِ آموزه‌های دینی و فقهی دقّت‌هایی مضاعف می‌خواهد. نگارنده با نفیِ اندیشه سکولار و نیز با…

اسلام و خشونت

در این نوشتار بر آنم تا رای خویش دربارۀ نسبت میان اسلام و خشونت را صورتبندی کنم؛ بحث من سویۀ روش شناختی و معناشناختیدارد، در عین حال برای ایضاح مدعیاتم به برخی وقایع تاریخی…