مرور برچسب

ابوریحان بیرونی

بزرگداشت ابوریحان بیرونی برگذار می‌شود

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی یکشنبه سیزدهم شهریورماه 1401 در روز بزرگداشت «ابوریحان بیرونی» مراسم پاسداشت این حکیم، فیلسوف و ریاضیدان برجسته ایرانی- اسلامی را برگزار می‌کند.