مرور برچسب

ابراهیمیسم

ابراهیمیسم؛ دینی که از دیپلماسی زاییده شد

سعید دهقانی: درباره ایده ابراهیمیسم، دین جدید ابراهیمی و فهم بهتر رابطه دینِ نوظهور و مناسبات سیاسی با روح الامین سعیدی، استاد روابط بین‌الملل دانشگاه امام صادق و «آرش آبائی»…

مُنجی ابراهیمیسم کیست؟ گفت‌وگو با آرش آبایی

در یکی از سلسله گزارش‌های این پرونده، بخشی از نگاه منتقدانه «آرش آبائی» پژوهشگر و نویسنده یهودی ذکر شده بود. خبرنگار دین‌آنلاین برای بررسی بیشتر و کامل‌تری از آرا و اندیشه‌های…

ابراهیمیسم و ماجرای فلسطین

بار دیگر شعله های خشم در خاورمیانه زبانه کشیده. باز هم فلسطین مرکز این خشونتها قرار دارد. سودای صلح در این منطقه انگار آرزویی بیش نیست. چندی پیش بود که زمزمه هایی برآمد تا…