مرور برچسب

آموزش اسلامی

سیاست آموزشی طالبان اعلام شد

وزارت آموزش عالی طالبان سیاست آموزشی دولت آینده افغانستان را اعلام کرد. بر همین اساس برخی درس‌ها در دانشگا‌ه‌های افغانستان که در تضاد با اسلام قرار دارند، حذف خواهد شد.

گسترش آموزش مجازی قرآن در آمریکا

دست‌اندرکاران برنامه آموزش آنلاین قرآن و علوم اسلامی اقرأ(IQRA) اعلام کردند که فعالیت این برنامه به پنج ایالت جدید در ایالات متحده گسترش یافته است.