مرور برچسب

آزادی دینی

آزادی در انتخاب در تعالیم امام رضا علیه السلام

پذيرش راه و فكر از سر اجبار، ارزشي نيز ندارد، ‌و باور درست و مؤثري را در پي نخواهد داشت. با اين گونه اعتقادهاي تحميلي، انسان همواره به دنبال راه گريز است، و با هر شيوه و ترفند…