دین آنالوگ در عصر دیجیتال

کاهش گرایش مذهبی از مدت‌ها قبل از ورود به عصر تسلط اینترنت و شبکه‌های اجتماعی آغاز شده بود ولی ورود به این دوره باعث سرعت و شدت بخشیدن به آن شده‌‌است.

گزارش گاردین درباره ریشه منازعات در مالی

با شکل‌گیری جنبش‌ها و نهضت‌های جهادی اسلامگرایان بسیاری به مطالعه درباره زمینه‌های گرایش مردم و جوانان به این گروه‌های افراطی پرداختند. چند سالی از اوج حرکات اسلام‌گران…

رقابت ارزش‌های دموکراتیک و اصول بودایی در برمه

درک کودتای ارتش در برمه برای بسیاری از غربی‌ها سخت است؛ چرا ژنرال‌ها وارد عمل شدند وقتی به طور موثر از سال ۲۰۱۱ کنترل کشور را در دست داشتند؟ چرا علیه رهبر غیر نظامی، آنگ سان…

ریشه‌های دینی سرمایه‌داری و سیستم بازار آزاد

مفهوم رستگاری کالوینیستی چه رابطه‌ای می‌تواند با اقتصاد مدرن داشته باشد؟ آیا سیستم اقتصادی لسه فر در مباحثه پنج‌گانه ریشه دارد؟ آیا ریشه‌های به وجود آمدن دولت رفاه را در افکار…

ویژگی‌های مذهبی کامالا هریس و خانواده‌اش

تا چند دهه قبل زوج‌های بینادینی مانند کاملا هریس و دوگ امهف چندان مذهبی نبودند اما امروزه دیگر چنین نیست. زوج‌های بینامذهبی معاصر معمولا با عشق و اصالت از ایمان خود و شریک…