دستِ انابت به امیدِ اجابت| سید هادی طباطبایی

می‌گویند واقعه شومِ یازدهم سپتامبر که رخ داد، پرسش‌های بسیاری برانگیخت. آسیب دیدگان از این واقعه فریاد بر می‌آوردند که پس خدا کجاست؟ پرسش‌ها چنان بالا گرفت که برخی به الحاد…

سروش دباغ؛ قدم در طریقتِ تفسیر

«در دنیای امروز هم می‌باید مخاطب متن وحی واقع شد. آیات آن را بر احوال خود سنجید و رزق خود را از آن طلبید». این رویکردی است که نواندیشی دینی در مواجهه با متن قرآنی برگزیده…

با دباغ، بَر سَرِ سُفره سهراب

نواندیشی دینی مدتی است بر سر سفره سهراب سپهری نشسته؛ در آموزه‌های خود از وی مدد می‌گیرد. در خداشناسی، مواجهه با دنیای جدید، مسائل وجودی و دیگر مقولات معرفتی به سر وقت سهراب…

یک دم نگاه کن که چه بر باد می‌دهی

وقتی که سخنی از معصوم (ع) نقل می‌شود نیز می‌باید همین رویکرد را در پیش گرفت. گاه معصوم (ع) نسخه‌ای شخصی را تجویز کرده، گاه برای همدردی و یا دلداری به فردی، سخنی را بیان کرده…

من خدایی تازه، دینی تازه می‌خواهم

می‌باید حقیقت و مرادِ اصلیِ شارع را دریافت. نمی‌توان به صِرف اعمالی سمبولیک بسنده کرد. درختِ گردویی را در نظر بگیرید که هیچ ثمری نمی‌دهد. به هنگام فصل ثمردهی، خشک است و هیچ…

کدام ارجح است؟ نَعلینِ خاکی یا فتوایِ انسانی؟

پای در گِل و لای می‌نهد و هیچ از آن پروا ندارد، گوشه فرش را بر شانه نهاده و عَرَق می‌ریزد تا روند امداد را تسهیل کند، چهره و جامه‌اش به گِل نشسته اما مقیّد است تا عمامه را…

تأملی بر “دهه‌سازی‌”های شیعه

شکی نیست که از سر غیرت دینی و مشی مسلمانی چنین می‌کنند. یکی جامهٔ عزا بر تن می‌کند و چهره حزین می‌دارد و غم بر دل می‌نهد و در سوگ آل عبا بر سر و سینه می‌زند. دیگری به…
نمایش مطالب قدیمی‌تر