داستانِ یک قرن نواندیشی دینی در ایران

سید هادی طباطبایی در این نوشتار با نگاه به بیش از یک قرن مواجهه عالمان دینی با مدرنیته، ماجرای نواندیشی دینی را در ایران مرور کرده است و نشان داده چگونه از زمان سیدجمال‌الدین…

دستِ انابت به امیدِ اجابت| سید هادی طباطبایی

می‌گویند واقعه شومِ یازدهم سپتامبر که رخ داد، پرسش‌های بسیاری برانگیخت. آسیب دیدگان از این واقعه فریاد بر می‌آوردند که پس خدا کجاست؟ پرسش‌ها چنان بالا گرفت که برخی به الحاد…

سروش دباغ؛ قدم در طریقتِ تفسیر

«در دنیای امروز هم می‌باید مخاطب متن وحی واقع شد. آیات آن را بر احوال خود سنجید و رزق خود را از آن طلبید». این رویکردی است که نواندیشی دینی در مواجهه با متن قرآنی برگزیده…

مفاهیم آرش نراقی به چه کار ما می‌­آید؟

سید هادی طباطبایی: آرش نراقی مفاهیمی را برساخته است. "سنت گرایی انتقادی" را طرح کرده و بر اساس آن، گفتگویی معقول میان دینداران و منتقدان را طلب می­کند. از "روایت رؤیا"، "معضله…

با دباغ، بَر سَرِ سُفره سهراب

نواندیشی دینی مدتی است بر سر سفره سهراب سپهری نشسته؛ در آموزه‌های خود از وی مدد می‌گیرد. در خداشناسی، مواجهه با دنیای جدید، مسائل وجودی و دیگر مقولات معرفتی به سر وقت سهراب…

یک دم نگاه کن که چه بر باد می‌دهی

وقتی که سخنی از معصوم (ع) نقل می‌شود نیز می‌باید همین رویکرد را در پیش گرفت. گاه معصوم (ع) نسخه‌ای شخصی را تجویز کرده، گاه برای همدردی و یا دلداری به فردی، سخنی را بیان کرده…

من خدایی تازه، دینی تازه می‌خواهم

می‌باید حقیقت و مرادِ اصلیِ شارع را دریافت. نمی‌توان به صِرف اعمالی سمبولیک بسنده کرد. درختِ گردویی را در نظر بگیرید که هیچ ثمری نمی‌دهد. به هنگام فصل ثمردهی، خشک است و هیچ…
نمایش مطالب قدیمی‌تر