کتابی درباره نافرمانی مدنی

«مقاومت و نافرمانی مدنی در برابر یک سیاست، قانون یا تصمیم حکومت» با قبول اصل و اساس حکومت و مراقبت از آن، موضوع اصلی این اثر پژوهشی است.

 آیا در دولت مشروع اسلامی و دولت جائر مردم دارای چنین حق یا تکلیفی هستند؟ در حالی که در نظریات رایج فلسفه سیاست و مبانی مختلف الزام سیاسی توجیه چنین حقی دشوار می‌نماید،

بنابر مبانی فقه شیعه در شرایطی این حق، و حتی تکلیف ثابت است. نه تنها در دولت جائر، بلکه در دولت مشروع هم می‌توان در برابر سیاست، قانون و تصمیم خلاف شرع، عدالت و مصلحت عمومی دولتمردان مقاومت کرد.

دلایل و مستندات فقهی این حق در اثر حاضر ارائه شده است. حکم «مقاومت و نافرمانی مدنی» در مواردی که عناوین ثانوی «اختلال نظام اجتماعی» یا «تضعیف اساس دولت اسلامی» و یا «اضرار به غیر» بر آن منطبق باشد،

محور یکی از فصول این کتاب است. «مرجع تشخیص» مطابقت و عدم مطابقت سیاست، قانون یا تصمیم برخلاف شرع، عدالت و مصالح عمومی، و تشخیص صدق عناوین ثانوی یادشده، موضوع فصل دیگری از این کتاب است.
ﻛﺘﺎب ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﻛﻤﻚ درﺳﯽ ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن رﺷﺘﻪﻫﺎی حقوق، فقه سیاسی، علوم سیاسی و فقه و مبانی حقوق در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا، همچنین طلاب علوم دینی و به منظور استفاده مسئولان و دولتمردان مربوطه در قوای مقننه، مجریه و قضائیه تدوین شده است. امید است علاوه بر جامعه دانشگاهی، سایر علاقه‌مندان نیز از آن بهره‌مند گردند.

 

مطالب مرتبط
درج دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.