“سید یحیی باکویی” رمز رواداری دینی در جمهوری آذربایجان

رئیس کمیته دولتی امور تشکل‌های دینی جمهوری آذربایجان درباره کسی که یونسکو سال 2013 را به نام او خوانده، گفت: سید یحیی باکویی رمز رواداری دینی بود.

الشاد اسکندروف که در کنگره بین‌المللی سید یحیی باکویی سخن می‌گفت افزود: سید یحیی باکویی متفکر بزرگ آذربایجانی یکی از چهره‌های بزرگ طریقت خلوتیه و از کسانی بود که در گسترش خلوتیه در دیگر مناطق جهان نقش بزرگی ایفا کرد.
 

اسکندروف افزود: او مبلغ برادری و وحدت میان مذاهب بود و ارزش‌های حقیقی، معنوی و اخلاقی را ترویج می‌کرد و تأثیر او هنوز ادامه دارد.
 

وی تأکید کرد: تعلیمات سید یحیی باکویی در دوران معاصر اهمیت بسیاری دارد چرا که امروزه تنش‌های بسیاری میان ادیان و مذاهب می‌بینیم.
 

گفتنی است سال 2013 از سوی سازمان یونسکو به نام سال سید یحیی باکویی نام‌گذاری شده است. او از پیران طریقت خلوتیه و متوفی 869 هحری قمری است.
 

قرار است در اکتبر امسال نمایشگاه و مراسمی در سازمان یونسکو با عنوان سید یحیی باکویی میراث عرفانی آذربایجان و رواداری دینی برگزار شود.
 

رئیس کمیته دولتی امور تشکل‌های دینی جمهوری آذربایجان درباره کسی که یونسکو سال 2013 را به نام او خوانده، گفت: سید یحیی باکویی رمز رواداری دینی بود.

مطالب مرتبط
درج دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.