نگارش جلد سوم شیعه‌شناسی اهل سنت به پایان رسید

عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات امام علی(ع) پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، از اتمام نگارش مجلد سوم شیعه‌شناسی اهل سنت(مراکز و مصادر آموزشی) خبر داد.

کامیار صداقت ثمرحسینی ضمن اعلام این خبر به خبرنگار آیین واندیشه خبرگزاری فارس گفت: جلد سوم شیعه‌شناسی اهل سنت درباره دانشگاه‌ها و مراکز مخالفان تقریب مذاهب اسلامی نگاشته شده است، بدین صورت که چه کسانی در مخالفت با شیعه و ایرانی در چه مراکزی مشغول به تحصیل هستند، پایان‌نامه می‌نویسند یا تدریس می‌کنند.

وی در ادامه افزود: بین این افراد تعدادی نیز ایرانی هستند البته بیشتر بحث‌ها درباره این بود که مثلا در کشورهایی چون مصر، عربستان و … چه کسانی شاگرد چه کسانی هستند و چه نوع ارتباطاتی با هم دارند، چرا که بسیاری از ارتباطاتی که اکنون در جهان اسلام شاهدش هستیم، وقایعی است که 30 سال پیش از آن به طور مثال اتفاق افتاده یا برنامه‌ریزی شده است.

صداقت ثمرحسینی یادآور شد: به طور مثال در زمان حافظ اسد و اخوان المسلمین، قطر بسیاری از سوری‌ها را به دانشگاه‌هایش جذب کرد درصورتی که ما شاید تصور کنیم قطر امروز علاقه‌مند به مسایل سوریه شده درحالی که اگر دقت کنیم متوجه می‌شویم که این اتفاق پیش‌تر افتاده و قطر از سالیان سال پیش افراد یک حکومت دیگر را برای آینده خود پرورش داده است.

وی با اشاره به اینکه در این مجلد از جنبه آموزشی به مباحث نگاه شده و اکنون نگارشش به اتمام رسیده است، گفت: این مهم نیست که ما دقیقاً بگوییم چند مرکز هستند که در زمینه شیعه‌شناسی فعالیت می‌کنند، البته تعداد مراکز در این کتاب شمارش شده اما مهم این است که متوجه باشیم در تاریخ پیدایش سلفیه از ابتدا تا اکنون بزرگترین جابه جایی جمعیتی استاد و دانشجو در کشورهای جهان اسلام در عربستان اتفاق افتاده است.

وی اظهار داشت: شخصیت‌هایی چون علامه میرزا خلیل کمره‌ای، مرحوم آیت‌الله حسن سعیدی تهرانی و دکتر سیدجعفر شهیدی از شخصیت‌هایی‌ هستند که در زمانه خود به خوبی متوجه سیاست‌های عربستان سعودی شدند.

صداقت با تاکید بر اینکه سلفی‌ها به صورت‌های رسمی، جهادی اصلاح طلب، جامی و سروری دسته بندی می‌شوند، گفت: البته سلفیه جهادی عربستان سعودی و دیگر کشورهای عربی جزو گروه‌های زیرزمینی‌اند از این رو حضور دانشگاهی خیلی ندارند اما سلفیه رسمی که مدافع پادشاهی عربستان سعودی است با حمایت آنها نفوذ زیادی در دانشگاه‌های جهان عرب پیدا کرده‌اند.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با تأکید بر اینکه از این مجموعه کتاب تنها جلد نخست به صورت کلیات منتشر شده و جلد دوم با عنوان «رسانه‌های اینترنتی» در مرحله انتشار است و مجلد چهارم آن نیز «مذاهب و گروه‌های مخالف شیعه» خواهد بود، توضیح داد: این مجموعه کتاب از سوی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با همکاری مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی منتشر می‌شود.
– See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920402000319#sthash.p56iLUQW.dpuf

کامیار صداقت ثمرحسینی ضمن اعلام این خبر به خبرنگار آیین واندیشه خبرگزاری فارس گفت: جلد سوم شیعه‌شناسی اهل سنت درباره دانشگاه‌ها و مراکز مخالفان تقریب مذاهب اسلامی نگاشته شده است، بدین صورت که چه کسانی در مخالفت با شیعه و ایرانی در چه مراکزی مشغول به تحصیل هستند، پایان‌نامه می‌نویسند یا تدریس می‌کنند.

وی در ادامه افزود: بین این افراد تعدادی نیز ایرانی هستند البته بیشتر بحث‌ها درباره این بود که مثلا در کشورهایی چون مصر، عربستان و … چه کسانی شاگرد چه کسانی هستند و چه نوع ارتباطاتی با هم دارند، چرا که بسیاری از ارتباطاتی که اکنون در جهان اسلام شاهدش هستیم، وقایعی است که 30 سال پیش از آن به طور مثال اتفاق افتاده یا برنامه‌ریزی شده است.

صداقت ثمرحسینی یادآور شد: به طور مثال در زمان حافظ اسد و اخوان المسلمین، قطر بسیاری از سوری‌ها را به دانشگاه‌هایش جذب کرد درصورتی که ما شاید تصور کنیم قطر امروز علاقه‌مند به مسایل سوریه شده درحالی که اگر دقت کنیم متوجه می‌شویم که این اتفاق پیش‌تر افتاده و قطر از سالیان سال پیش افراد یک حکومت دیگر را برای آینده خود پرورش داده است.

وی با اشاره به اینکه در این مجلد از جنبه آموزشی به مباحث نگاه شده و اکنون نگارشش به اتمام رسیده است، گفت: این مهم نیست که ما دقیقاً بگوییم چند مرکز هستند که در زمینه شیعه‌شناسی فعالیت می‌کنند، البته تعداد مراکز در این کتاب شمارش شده اما مهم این است که متوجه باشیم در تاریخ پیدایش سلفیه از ابتدا تا اکنون بزرگترین جابه جایی جمعیتی استاد و دانشجو در کشورهای جهان اسلام در عربستان اتفاق افتاده است.

وی اظهار داشت: شخصیت‌هایی چون علامه میرزا خلیل کمره‌ای، مرحوم آیت‌الله حسن سعیدی تهرانی و دکتر سیدجعفر شهیدی از شخصیت‌هایی‌ هستند که در زمانه خود به خوبی متوجه سیاست‌های عربستان سعودی شدند.

صداقت با تاکید بر اینکه سلفی‌ها به صورت‌های رسمی، جهادی اصلاح طلب، جامی و سروری دسته بندی می‌شوند، گفت: البته سلفیه جهادی عربستان سعودی و دیگر کشورهای عربی جزو گروه‌های زیرزمینی‌اند از این رو حضور دانشگاهی خیلی ندارند اما سلفیه رسمی که مدافع پادشاهی عربستان سعودی است با حمایت آنها نفوذ زیادی در دانشگاه‌های جهان عرب پیدا کرده‌اند.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با تأکید بر اینکه از این مجموعه کتاب تنها جلد نخست به صورت کلیات منتشر شده و جلد دوم با عنوان «رسانه‌های اینترنتی» در مرحله انتشار است و مجلد چهارم آن نیز «مذاهب و گروه‌های مخالف شیعه» خواهد بود، توضیح داد: این مجموعه کتاب از سوی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با همکاری مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی منتشر می‌شود.
– See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920402000319#sthash.p56iLUQW.dpuf

کامیار صداقت ثمرحسینی ضمن اعلام این خبر به خبرنگار آیین واندیشه خبرگزاری فارس گفت: جلد سوم شیعه‌شناسی اهل سنت درباره دانشگاه‌ها و مراکز مخالفان تقریب مذاهب اسلامی نگاشته شده است، بدین صورت که چه کسانی در مخالفت با شیعه و ایرانی در چه مراکزی مشغول به تحصیل هستند، پایان‌نامه می‌نویسند یا تدریس می‌کنند.

وی در ادامه افزود: بین این افراد تعدادی نیز ایرانی هستند البته بیشتر بحث‌ها درباره این بود که مثلا در کشورهایی چون مصر، عربستان و … چه کسانی شاگرد چه کسانی هستند و چه نوع ارتباطاتی با هم دارند، چرا که بسیاری از ارتباطاتی که اکنون در جهان اسلام شاهدش هستیم، وقایعی است که 30 سال پیش از آن به طور مثال اتفاق افتاده یا برنامه‌ریزی شده است.

صداقت ثمرحسینی یادآور شد: به طور مثال در زمان حافظ اسد و اخوان المسلمین، قطر بسیاری از سوری‌ها را به دانشگاه‌هایش جذب کرد درصورتی که ما شاید تصور کنیم قطر امروز علاقه‌مند به مسایل سوریه شده درحالی که اگر دقت کنیم متوجه می‌شویم که این اتفاق پیش‌تر افتاده و قطر از سالیان سال پیش افراد یک حکومت دیگر را برای آینده خود پرورش داده است.

وی با اشاره به اینکه در این مجلد از جنبه آموزشی به مباحث نگاه شده و اکنون نگارشش به اتمام رسیده است، گفت: این مهم نیست که ما دقیقاً بگوییم چند مرکز هستند که در زمینه شیعه‌شناسی فعالیت می‌کنند، البته تعداد مراکز در این کتاب شمارش شده اما مهم این است که متوجه باشیم در تاریخ پیدایش سلفیه از ابتدا تا اکنون بزرگترین جابه جایی جمعیتی استاد و دانشجو در کشورهای جهان اسلام در عربستان اتفاق افتاده است.

وی اظهار داشت: شخصیت‌هایی چون علامه میرزا خلیل کمره‌ای، مرحوم آیت‌الله حسن سعیدی تهرانی و دکتر سیدجعفر شهیدی از شخصیت‌هایی‌ هستند که در زمانه خود به خوبی متوجه سیاست‌های عربستان سعودی شدند.

صداقت با تاکید بر اینکه سلفی‌ها به صورت‌های رسمی، جهادی اصلاح طلب، جامی و سروری دسته بندی می‌شوند، گفت: البته سلفیه جهادی عربستان سعودی و دیگر کشورهای عربی جزو گروه‌های زیرزمینی‌اند از این رو حضور دانشگاهی خیلی ندارند اما سلفیه رسمی که مدافع پادشاهی عربستان سعودی است با حمایت آنها نفوذ زیادی در دانشگاه‌های جهان عرب پیدا کرده‌اند.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با تأکید بر اینکه از این مجموعه کتاب تنها جلد نخست به صورت کلیات منتشر شده و جلد دوم با عنوان «رسانه‌های اینترنتی» در مرحله انتشار است و مجلد چهارم آن نیز «مذاهب و گروه‌های مخالف شیعه» خواهد بود، توضیح داد: این مجموعه کتاب از سوی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با همکاری مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی منتشر می‌شود.
– See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920402000319#sthash.p56iLUQW.dpuf

کامیار صداقت ثمرحسینی ضمن اعلام این خبر به خبرنگار آیین واندیشه خبرگزاری فارس گفت: جلد سوم شیعه‌شناسی اهل سنت درباره دانشگاه‌ها و مراکز مخالفان تقریب مذاهب اسلامی نگاشته شده است، بدین صورت که چه کسانی در مخالفت با شیعه و ایرانی در چه مراکزی مشغول به تحصیل هستند، پایان‌نامه می‌نویسند یا تدریس می‌کنند.

وی در ادامه افزود: بین این افراد تعدادی نیز ایرانی هستند البته بیشتر بحث‌ها درباره این بود که مثلا در کشورهایی چون مصر، عربستان و … چه کسانی شاگرد چه کسانی هستند و چه نوع ارتباطاتی با هم دارند، چرا که بسیاری از ارتباطاتی که اکنون در جهان اسلام شاهدش هستیم، وقایعی است که 30 سال پیش از آن به طور مثال اتفاق افتاده یا برنامه‌ریزی شده است.

صداقت ثمرحسینی یادآور شد: به طور مثال در زمان حافظ اسد و اخوان المسلمین، قطر بسیاری از سوری‌ها را به دانشگاه‌هایش جذب کرد درصورتی که ما شاید تصور کنیم قطر امروز علاقه‌مند به مسایل سوریه شده درحالی که اگر دقت کنیم متوجه می‌شویم که این اتفاق پیش‌تر افتاده و قطر از سالیان سال پیش افراد یک حکومت دیگر را برای آینده خود پرورش داده است.

وی با اشاره به اینکه در این مجلد از جنبه آموزشی به مباحث نگاه شده و اکنون نگارشش به اتمام رسیده است، گفت: این مهم نیست که ما دقیقاً بگوییم چند مرکز هستند که در زمینه شیعه‌شناسی فعالیت می‌کنند، البته تعداد مراکز در این کتاب شمارش شده اما مهم این است که متوجه باشیم در تاریخ پیدایش سلفیه از ابتدا تا اکنون بزرگترین جابه جایی جمعیتی استاد و دانشجو در کشورهای جهان اسلام در عربستان اتفاق افتاده است.

وی اظهار داشت: شخصیت‌هایی چون علامه میرزا خلیل کمره‌ای، مرحوم آیت‌الله حسن سعیدی تهرانی و دکتر سیدجعفر شهیدی از شخصیت‌هایی‌ هستند که در زمانه خود به خوبی متوجه سیاست‌های عربستان سعودی شدند.

صداقت با تاکید بر اینکه سلفی‌ها به صورت‌های رسمی، جهادی اصلاح طلب، جامی و سروری دسته بندی می‌شوند، گفت: البته سلفیه جهادی عربستان سعودی و دیگر کشورهای عربی جزو گروه‌های زیرزمینی‌اند از این رو حضور دانشگاهی خیلی ندارند اما سلفیه رسمی که مدافع پادشاهی عربستان سعودی است با حمایت آنها نفوذ زیادی در دانشگاه‌های جهان عرب پیدا کرده‌اند.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با تأکید بر اینکه از این مجموعه کتاب تنها جلد نخست به صورت کلیات منتشر شده و جلد دوم با عنوان «رسانه‌های اینترنتی» در مرحله انتشار است و مجلد چهارم آن نیز «مذاهب و گروه‌های مخالف شیعه» خواهد بود، توضیح داد: این مجموعه کتاب از سوی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با همکاری مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی منتشر می‌شود.
– See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920402000319#sthash.p56iLUQW.dpuf

کامیار صداقت ثمرحسینی در گفتگو با فارس ضمن اعلام این خبر گفت: جلد سوم شیعه‌شناسی اهل سنت درباره دانشگاه‌ها و مراکز مخالفان تقریب مذاهب اسلامی نگاشته شده است، بدین صورت که چه کسانی در مخالفت با شیعه و ایرانی در چه مراکزی مشغول به تحصیل هستند، پایان‌نامه می‌نویسند یا تدریس می‌کنند.

وی در ادامه افزود: بین این افراد تعدادی نیز ایرانی هستند البته بیشتر بحث‌ها درباره این بود که مثلا در کشورهایی چون مصر، عربستان و … چه کسانی شاگرد چه کسانی هستند و چه نوع ارتباطاتی با هم دارند، چرا که بسیاری از ارتباطاتی که اکنون در جهان اسلام شاهدش هستیم، وقایعی است که 30 سال پیش از آن به طور مثال اتفاق افتاده یا برنامه‌ریزی شده است.

صداقت ثمرحسینی یادآور شد: به طور مثال در زمان حافظ اسد و اخوان المسلمین، قطر بسیاری از سوری‌ها را به دانشگاه‌هایش جذب کرد درصورتی که ما شاید تصور کنیم قطر امروز علاقه‌مند به مسایل سوریه شده درحالی که اگر دقت کنیم متوجه می‌شویم که این اتفاق پیش‌تر افتاده و قطر از سالیان سال پیش افراد یک حکومت دیگر را برای آینده خود پرورش داده است.

وی با اشاره به اینکه در این مجلد از جنبه آموزشی به مباحث نگاه شده و اکنون نگارشش به اتمام رسیده است، گفت: این مهم نیست که ما دقیقاً بگوییم چند مرکز هستند که در زمینه شیعه‌شناسی فعالیت می‌کنند، البته تعداد مراکز در این کتاب شمارش شده اما مهم این است که متوجه باشیم در تاریخ پیدایش سلفیه از ابتدا تا اکنون بزرگترین جابه جایی جمعیتی استاد و دانشجو در کشورهای جهان اسلام در عربستان اتفاق افتاده است.

وی اظهار داشت: شخصیت‌هایی چون علامه میرزا خلیل کمره‌ای، مرحوم آیت‌الله حسن سعیدی تهرانی و دکتر سیدجعفر شهیدی از شخصیت‌هایی‌ هستند که در زمانه خود به خوبی متوجه سیاست‌های عربستان سعودی شدند.

صداقت با تاکید بر اینکه سلفی‌ها به صورت‌های رسمی، جهادی اصلاح طلب، جامی و سروری دسته بندی می‌شوند، گفت: البته سلفیه جهادی عربستان سعودی و دیگر کشورهای عربی جزو گروه‌های زیرزمینی‌اند از این رو حضور دانشگاهی خیلی ندارند اما سلفیه رسمی که مدافع پادشاهی عربستان سعودی است با حمایت آنها نفوذ زیادی در دانشگاه‌های جهان عرب پیدا کرده‌اند.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با تأکید بر اینکه از این مجموعه کتاب تنها جلد نخست به صورت کلیات منتشر شده و جلد دوم با عنوان «رسانه‌های اینترنتی» در مرحله انتشار است و مجلد چهارم آن نیز «مذاهب و گروه‌های مخالف شیعه» خواهد بود، توضیح داد: این مجموعه کتاب از سوی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با همکاری مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی منتشر می‌شود.

کامیار صداقت ثمرحسینی در گفتگو با فارس ضمن اعلام این خبر گفت: جلد سوم شیعه‌شناسی اهل سنت درباره دانشگاه‌ها و مراکز مخالفان تقریب مذاهب اسلامی نگاشته شده است، بدین صورت که چه کسانی در مخالفت با شیعه و ایرانی در چه مراکزی مشغول به تحصیل هستند، پایان‌نامه می‌نویسند یا تدریس می‌کنند.

وی در ادامه افزود: بین این افراد تعدادی نیز ایرانی هستند البته بیشتر بحث‌ها درباره این بود که مثلا در کشورهایی چون مصر، عربستان و … چه کسانی شاگرد چه کسانی هستند و چه نوع ارتباطاتی با هم دارند، چرا که بسیاری از ارتباطاتی که اکنون در جهان اسلام شاهدش هستیم، وقایعی است که 30 سال پیش از آن به طور مثال اتفاق افتاده یا برنامه‌ریزی شده است.

صداقت ثمرحسینی یادآور شد: به طور مثال در زمان حافظ اسد و اخوان المسلمین، قطر بسیاری از سوری‌ها را به دانشگاه‌هایش جذب کرد درصورتی که ما شاید تصور کنیم قطر امروز علاقه‌مند به مسایل سوریه شده درحالی که اگر دقت کنیم متوجه می‌شویم که این اتفاق پیش‌تر افتاده و قطر از سالیان سال پیش افراد یک حکومت دیگر را برای آینده خود پرورش داده است.

وی با اشاره به اینکه در این مجلد از جنبه آموزشی به مباحث نگاه شده و اکنون نگارشش به اتمام رسیده است، گفت: این مهم نیست که ما دقیقاً بگوییم چند مرکز هستند که در زمینه شیعه‌شناسی فعالیت می‌کنند، البته تعداد مراکز در این کتاب شمارش شده اما مهم این است که متوجه باشیم در تاریخ پیدایش سلفیه از ابتدا تا اکنون بزرگترین جابه جایی جمعیتی استاد و دانشجو در کشورهای جهان اسلام در عربستان اتفاق افتاده است.

وی اظهار داشت: شخصیت‌هایی چون علامه میرزا خلیل کمره‌ای، مرحوم آیت‌الله حسن سعیدی تهرانی و دکتر سیدجعفر شهیدی از شخصیت‌هایی‌ هستند که در زمانه خود به خوبی متوجه سیاست‌های عربستان سعودی شدند.

صداقت با تاکید بر اینکه سلفی‌ها به صورت‌های رسمی، جهادی اصلاح طلب، جامی و سروری دسته بندی می‌شوند، گفت: البته سلفیه جهادی عربستان سعودی و دیگر کشورهای عربی جزو گروه‌های زیرزمینی‌اند از این رو حضور دانشگاهی خیلی ندارند اما سلفیه رسمی که مدافع پادشاهی عربستان سعودی است با حمایت آنها نفوذ زیادی در دانشگاه‌های جهان عرب پیدا کرده‌اند.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با تأکید بر اینکه از این مجموعه کتاب تنها جلد نخست به صورت کلیات منتشر شده و جلد دوم با عنوان «رسانه‌های اینترنتی» در مرحله انتشار است و مجلد چهارم آن نیز «مذاهب و گروه‌های مخالف شیعه» خواهد بود، توضیح داد: این مجموعه کتاب از سوی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با همکاری مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی منتشر می‌شود.
عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات امام علی(ع) پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، از اتمام نگارش مجلد سوم شیعه‌شناسی اهل سنت(مراکز و مصادر آموزشی) خبر داد.

مطالب مرتبط
درج دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.