گفت‌وگو درباره خدا؛ باورمندان و ناباورمندان

به کوشش عباس حائری

با مقاله‌ای از یاسر میردامادی، یادداشتی درباره سم هریس به ترجمه ثابتی و گفت‌وگوی محمد معماریان با سیدمرتضی هاشمی مدنی درباره کتاب «خداباوری و خداناباوری در عصر پساسکولار» و معرفی کتاب «ناگفتن از خدا»

گفت‌وگوی دائمی خداباور و خداناباور؛ در امکان، ثمربخشی و ضرورت
نوشته یاسر میردامادی

سم هریس، خداناباوری معتقد به معنویت
نوشته اندرو اَنتونی، ترجمه ثابتی

دنیای پساسکولار چگونه دنیایی است؟
گفت‌وگوی محمد معماریان با سیدمرتضی هاشمی مدنیدر مورد کتاب «خداباوری و خداناباوری در عصر پساسکولار»

درباره کتاب ناگفتن از خدا
نوشته یاسر میردامادی

ایدئولوژی آتئیسم و دموکراسی
نوشته میلاد محمودزاده

مطالب مرتبط
درج دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.