آخرین مطالب

میراث

ثبت جهانی «افطار»

پرونده «افطار و سنت‌های فرهنگی ـ اجتماعی آن» مشترک به نام ایران، آذربایجان، ترکیه و ازبکستان در یونسکو ثبت جهانی…

ضعف گردشگری حلال در ایتالیا

نتایج یک تحقیق آکادمیک در تورین نشان می‌دهد که ایتالیا در جذب گردشگران مسلمان ضعیف عمل کرده‌است و از نشانه‌های این…
نمایش مطالب قدیمی‌تر