آخرین مطالب

آمار و اقتصاد

معنویت در بین امریکایی‌ها

از هر ۱۰ بزرگسال امریکایی، ۷ نفر خود را باورمند به امور معنوی توصیف می کنند. این در حالی است که ۲۲ درصد از این جمع…
نمایش مطالب قدیمی‌تر