آخرین مطالب

گفت‌وگو درباره خدا؛ باورمندان و ناباورمندان

درباره کتاب ناگفتن از خدا

«ناگفتن از خدا: الهیات سلبی در اسلام سده‌های میانه» نام کتابی است که حدود سه هفته پیش از سوی انتشارات دانشگاه…