آخرین مطالب

با متفکران معاصر

بر این باوریم که شناخت دیگر اندیشه‌ها می‌تواند به باروری بیشتر فکر دینی نیز مدد برساند. اگر که سخن دیگران شنیده شود، فهم شود و به میدان داوری قدم گذارد، می‌تواند اسباب پرورش فکر دینی را نیز مهیا سازد.

هدف این است که فقط به معرفی این آراء بپردازیم. از نقد و بررسی آن در می‌گذریم و آن را به پژوهشگران حوزه و دانشگاه وا می‌نهیم.

تشیع عالمانه آیتی

انجمن آثار و مفاخر فرهنگي چهارشنبه سي و يكم شهريور ماه ۱۴۰۰ مراسم بزرگداشت مرحوم استاد دكتر محمد ابراهيم آيتي،…

هیدگر سخنی برای ما ندارد

هيدگر و نيز هگل و كثيري از فيلسوفان غرب، عالم را در حقيقت محدود و منحصر به غرب مي‌دانستند و هر جاي ديگري صرفا فرع و…

بیدارگر اقالیم قبله

به مناسبت درگذشت مرحوم محمدرضا حکیمی، دین آنلاین نشستی با عنوان «بررسی کارنامه استاد حکیمی» با حضور احمد شهدادی…