مرور برچسب

کلیسای روسیه

بحران اوکراین: زمینه‌های دینی| محمد مسجدجامعی

اینکه پاپ به گونه‌ای کاملاً غیر منتظره و پس از آغاز جنگ شخصاً به سفارت روسیه می‌رود و از آنها می‌خواهد به هر صورت ممکن جنگ را متوقف کنند، حاکی از حساسیت موضوع حتی به لحاظ دینی…

قطع رابطه دو کلیسای ارتدوکس

کلیسای ارتدوکس روسیه اعلام کرد در پی مناقشات مذهبی بین روسیه و اوکراین در نتیجه اختلاف سیاسی، این کلیسا روابط خود را با کلیسای ارتدوکس قسطنطنیه قطع می‌کند.