مرور برچسب

کلیسای امریکا

تعطیلی احتمالی هزاران کلیسا در امریکا

اگر کارشناسان پیش‌بینی کنند که صد هزار کتابخانه در سراسر آمریکا در چند دهه آینده بسته می‌شوند، مردم احتمالا توجه خاصی به این موضوع نشان می‌دهند. اگر قرار باشد صد هزار ساختمان…

چرا امریکا مسیحی است؟

با وجود اینکه امریکا کشوری با تنوع مذهبی فراوان است که در آن مردم از ادیان مختلف و یا بی‌دین حضور دارند، همچنان کشور و ملتی مسیحی شناخته می‌شود؛ علت چیست؟