مرور برچسب

کلیسای امریکا

چرا امریکا مسیحی است؟

با وجود اینکه امریکا کشوری با تنوع مذهبی فراوان است که در آن مردم از ادیان مختلف و یا بی‌دین حضور دارند، همچنان کشور و ملتی مسیحی شناخته می‌شود؛ علت چیست؟