مرور برچسب

کانت

کیرکگارد، دوراهی خیر و شر و اخلاق

کیرکگارد در دو راهی خیر و شر راه‌حلی که به اخلاقیات نظام‌مند نزدیک باشد ارائه نکرد؛ با این حال این فیلسوف دانمارکی یک پدیدارشناس اخلاقی بی‌بدیل بود، استاد تشریح این‌که وقتی…

انقلاب کپرنیکی در فلسفه

كانت مي‌خواست در فلسفه انقلاب كپرنيكي برپا و مابعدالطبيعه را از حالت آشفته و پراكنده خودش خارج و با تعيين يك چارچوب اصيل آن را به علمي پيشرو تبديل كند. او در انديشه‌هايش به…

روشنگری چیست؟

در سال 1784 يك مجله آلماني موسوم به «برلينيشه موناتس شريفت» به مناسبت تقريبا 100ساله شدن روشنگري از خوانندگان خود خواست تا به اين پرسش كه «روشنگري چيست؟» پاسخ دهند. بسياري از…

ویتگنشتاین برای روشنفکران دینی ایرانی جذاب است

رضا یعقوبی، مدرس دانشگاه و مترجم: ویتگنشتاین از دو جهت برای روشنفکران دینی ایرانی جذاب است. یکی از این منظر که آن‌ها را به ساختارگرایی رهنمون می‌شود و به کمک آن می‌توانند ثابت…

نگاهی به کتاب «ایمانوئل کانت» نوشته آنتونی کنی

کتاب «ایمانوئل کانت» نوشته آنتونی کنی به ترجمه رضا یعقوبی به همت نشر پارسه منتشر شد. به گقته مترجم کتاب، مهم‌ترین ویژگی این اثر، اعتبارسنجی نظریه‌های كانت بر اساس نظریه‌های…