مرور برچسب

کالوینیسم

کالونیسم بستری برای درکی متفاوت از مسیحیت نوین

كالون با بنيان‌هاي مسيحيت روزگار خودش درافتاد و از اين روي هر آن‌قدر كه بتوان او را يك مصلح ديني دانست به همان اندازه نيز نبايد فراموش كرد كه يك سنت پايدار مسيحيتي كه در قرون…