مرور برچسب

کالوینیسم

کالونیسم بستری برای درکی متفاوت از مسیحیت نوین

كالون با بنيان‌هاي مسيحيت روزگار خودش درافتاد و از اين روي هر آن‌قدر كه بتوان او را يك مصلح ديني دانست به همان اندازه نيز نبايد فراموش كرد كه يك سنت پايدار مسيحيتي كه در قرون…

ریشه‌های دینی سرمایه‌داری و سیستم بازار آزاد

مفهوم رستگاری کالوینیستی چه رابطه‌ای می‌تواند با اقتصاد مدرن داشته باشد؟ آیا سیستم اقتصادی لسه فر در مباحثه پنج‌گانه ریشه دارد؟ آیا ریشه‌های به وجود آمدن دولت رفاه را در افکار…