مرور برچسب

کارل مارکس

الهیات وارونه| نرگس سوری

مارکس در سراسر آثارش با شبحی در ستیز است: شبح الهیات. از دست نوشته‌های اقتصادی- فلسفی گرفته تا خانواده مقدس و ایدئولوژی آلمانی تا سرمایه. هر چند مارکس، هگلی‌های جوان را به این…

زیمل و امر منفی

برای وبر، تونیس و زیمل فرآيند گذر به مدرنيته به عنوان شكلي از تخريب توصيف مي‌شود ولي هدف نهايي اين تخريب چيزي نيست جز بازسازي مجدد جامعه به شيوه‌اي عقلاني و بر مبناي مدلي…

علیه لنین

محسن حکیمی در کتاب«دگردیسی کمونیسم مارکس» لنین را مرتد نمی‌نامد، اما آشکارا اندیشه‌هایش را ایدئولوژیک و مرتدانه قلمداد می‌کند. حکیمی برای به زیر آوردنِ تندیس لنین، تضادش با…

باید جهان بهتری خلق کرد

مارکس در آخرین جمله مانیفست کمونیست می‌نویسد: «کارگران جهان متحد شوید، شما چیزی برای از‌دست‌دادن ندارید جز زنجیرهایتان». امروز مخاطبان جمله مارکس فقط طبقه کارگر صنعتی نیست.…

انگلس، ویولن دوم مارکسیسم

در سال‌های اخیر، چند زندگی‌نامه جدید از کارل مارکس منتشر شده است؛ طبیعی است که با پیدایش بحران‌های اقتصادی اخیر، شوق و علاقه به کارهای وی افزایش یابد. برعکس، به فردریش انگلس،…

خلاقیت و عقلانیت نزد مشهورترین چهره نولیبرال در ایران؛ آیند و آینده در نگاه هایک

هایک از آرمان‌شهرگرایی برحذر است. در اینجا باید گفت برخی اندیشه‌های آینده‌گرا هم در ظاهر سعی کرده‌اند پایبند به واقعیت بوده و از سر نهادن بر آستان آرمان‌شهر بپرهیزند. از این…