مرور برچسب

پوزیتویست

آیا باور بدون تعصب امکان‌پذیر است؟

هادی حکیم شفایی: معرفت‌شناسی از شاخه‌های فلسفه است که به صدق و کذب گزاره‌ها می‌پردازد. معرفت‌شناسی، شاخص‌ها و فرمول‌هایی را ارائه می‌کند که از طریق آن می‌توان به تشخیص صدق و…