مرور برچسب

هنر

شرف برتر از هونر(هنر) آمد پدید!*

سیدمرتضی طباطبایی: همیشه وقتی شعر «هنر برتر از گوهر آمد پدید» را می‌شنیدم، ضمن تصدیقش از خود می‌پرسیدم حال که هنر از درّ و گوهر ارزشمندتر است، آن چیست که حتی از هنر برتر باشد.…