مرور برچسب

هانا آرنت

هانا آرنت و مسئله یهود

آرنت همواره به ریشه یهودی خود وفادار بود و از آن دفاع می‌کرد. او می‌گفت: «وقتی آدم به‌عنوان یهودی مورد حمله قرار می‌گیرد، باید از خود به‌عنوان یهودی دفاع کند، نه به‌عنوان…