مرور برچسب

نیچه

راهی به هزارتوی نیچه

الن وایت در کتاب «در هزارتوی نیچه» استدلال می‌کند که تاخت‌وتازهای نیچه در خدمت نفرت نیست بلکه برعکس، دقیقا در خدمت عشق است؛ هم عشق به خدمت و هم عشق به زندگی.

بازنشر ترجمه هوشیار از «اراده معطوف به قدرت»؛ نظام ارزش‌های اخلاقی نزد نیچه بر چه مبنایی استوار است؟

نهمین چاپ «اراده معطوف به قدرت: آزمایشی در دیگرگونی همه ارزش‌ها» اثر نیچه و ترجمه محمدباقر هوشایر بازنشر شد. تنها حقیقت مطلق نزد نیچه «اراده معطوف به قدرت» است.

جلد سوم «نیچه» اثر مارتین هایدگر منتشر شد

جلد سوم «نیچه» اثر مارتین هایدگر با ترجمه ایرج قانونی منتشر شد. محتوای این کتاب درس گفتارهای هایدگر درباره نیچه است. به باور هایدگر متافیزیک با نیچه به پایان رسید.

درس‌هایی برای جهان پساکرونا

بی شک امسال برای همه هموطنان سالی سرشار از بحران‌های اقتصادی و سیاسی و اخیراً نیز امنیتی بوده است که همگان به نسبتی با آن مواجه بوده و هستند اما در این روزهای پایانی سال بحران…