مرور برچسب

نسخه خطی کهن قرآن

رونمایی از نسخه ۹۰۰ ساله قرآن کریم

نسخه خطی قرآن کریم با قدمت ۹۰۰ سال و متعلق به دوران سلجوقی از سوی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران همزمان با روز کتاب، کتاب‌خوانی و کتابدار رونمایی شد.

نمایش نسخه قدیمی قرآن در موزه لوور

بخشی از قرآن کریم که یکی از قدیمی‌ترین نسخه‌های موجود از کتاب آسمانی مسلمانان است، در موزه لوور فرانسه به نمایش گذاشته می‌شود.

مرمت بزرگترین قرآن خطی آسیا در هند

دو جزء از بزرگترین قرآن خطی آسیا با ۲۵۰ سال قدمت که به علت باران‌های شدید موسمی آسیب دیده بود، پس از مرمت و بازسازی به همت ایرانیان به مسجد بارودای هند اهدا شد.