مرور برچسب

میشل فوکو

مارکس از منظر پساساختارگرایی منتشر شد

کتاب «مارکس از منظر پساساختارگرایی» لیوتار، دریدا، فوکو و دلوز نوشته سایمون چوت با ترجمه پژمان برخورداری به همت انتشارات نقد فرهنگ منتشر شد.

در نقد فرهنگ و سیاست مدرن

فوکو با مفهوم اپیستمه یا صورت‌بندی معرفتی شناخته می‌شود. اپیستمه مفهومی شبیه پارادایم است که در تاریخ معرفت نظریه‌ای شناخته‌شده است. اپیستمه و پارادایم مترادف‌اند با این تفاوت…

بازنمایی هتروتوپیاهای شهری در سینمای ایران؛ نگاهی به فیلم “شنای پروانه”| مریم فراش…

بازنمایی فضای شهری در سینما یکی از رویدادهای رایج است که نویسندگان مختلفی دربارهٔ آن نوشته‌اند. فیلمساز، خودآگاه یا ناخودآگاه، بخشی از روح و معنای زمانه و جامعهٔ خود را در…

فوکو و انقلاب اسلامی

فوکو معتقد است مدرنیته با تمام پیشرفتش بشر را در خلاء معنوی و اخلاقی قرار داده و فاعلیت نفرت‌انگیزی برای بشر آن زمام ایجاد شده است. وجه مشترک بین انقلاب و فوکو این است که هر…

شمشیر و قلم؛ به یاد دکتر داوود فیرحی

امروز که این خبر را شنیدم، به اولین دیدارها و گفتگوهایمان فکر کردم. دهه هفتاد بود که او را، که هنوز دانشجوی دکتری بود، دیدم و درباره رساله‌اش پرسیدم. گفت که با الهام از فوکو…

اندیشه‌های دینی هابرماس، بوردیو و فوکو

نگاه یورگن هابرماس به دین در نظریه حوزۀ عمومی، مفاهیم میدان و عادت‌واره مذهبی که مورد استفاده بوردیو واقع شده‌اند و مباحث مربوط به دین، حکومت‌داری و بدن در نظریات میشل فوکو…