مرور برچسب

میرزا مهدی اصفهانی

حکیمی و مکتب تفکیک| مهدی نصیری

زنده یاد استاد حکیمی با نگارش مقاله ای با عنوان «مکتب تفکیک» در سال 71 در نشریه کیهان فرهنگی و انتشار کتابی با همین عنوان در سال 1375، تعبیر«مکتب تفکیک» را ابداع کرد. این…

مخالفت‌ها با مرام و مسلک شیخ محمود حلبی

شیخ‌محمود ذاکرزاده تولایی معروف به حلبی از شخصیت‌های چالش‌برانگیز تاریخ معاصر ایران است. او پس از سال‌ها تحصیل و تدریس فلسفه تحت تأثیر آیت‌الله میرزا محمدمهدی اصفهانی قرار…

میرزامهدی اصفهانی و شیخ احمد احسایی

برای او(میرزامهدی) مجموعه احادیث امامیه، آنچه در دست است همه بر اساس یک مبنا صادر شده و مجموعه ای هماهنگ را می سازند. مبنایش این بود که محتوا و مضمون احادیث صحت صدور را تأیید…