مرور برچسب

مکتب تفکیک

فلسفه و فیلسوفان در نظر حکیمی| محمدرضا زارعی

«دین ماهیتاً و منشأً چیزی است و فلسفه چیزی و عرفان چیز دیگر». این لُبِ سخنان محمدرضا حکیمی در مواجهه با فلسفه و عرفان است. ساختار دین را متمایز از فلسفه و عرفان می‌داند. معتقد…

حکیمی و مکتب تفکیک| مهدی نصیری

زنده یاد استاد حکیمی با نگارش مقاله ای با عنوان «مکتب تفکیک» در سال 71 در نشریه کیهان فرهنگی و انتشار کتابی با همین عنوان در سال 1375، تعبیر«مکتب تفکیک» را ابداع کرد. این…

تصویری متفاوت و خواندنی از «مرحوم علامه محمدرضا حکیمی» در کتاب «راه خورشیدی»| سیدعلی بطحایی

یکی از مشهورترین اشتباهات در مورد شخصیت علامه محمدرضا حکیمی، حصر او و آرایش در «مکتب تفکیک» است. این نوشتار در پی تفکیک و گسست علامه حکیمی، از اندیشه تفکیک و پیوست او به…

آخرین جلد از مجموعه الحیاه به چاپ رسید

الحیات، اثر محمدرضا حکیمی، محمد حکیمی و علی حکیمی دایره‌المعارفی است که در زمینه‌های گوناگون حیات اجتماعی به ویژه در زمینه اقتصاد مسلمین مورد اقبال خاص پژوهشگران قرار گرفته…

میرزا جواد تهرانی و مکتب تفکیک

در نوشته‌های مدافعان مکتب تفکیک و حتی مخالفان آن، میرزا جواد آقا تهرانی از مدافعان و مروجان این نگرش معرفی و این نکته مسلم شمرده شده است. نگارنده در این مقاله به بررسی و…

ده اصل روشی مکتب تفکیک

مقصود این نوشتار بررسی شیو‌ه‌ و روشی است که اصحاب مکتب تفکیک برای رسیدن به هدف خود یا استدلال به سود مدعیات خود در پیش گرفته‌اند. این شیوه به گونه‌ای روشن و مدون در مکتوبات…