مرور برچسب

مهدی کاظمی زمهریر

در باب فلسفه و فلسفیدن حوزویان

جمعی از اساتید محترم حوزه در نامه‌ای به ریاست شورای عالی انقلاب فرهنگی، خواهان گنجاندن «پاسخ‌های "علمی و فلسفی"» در منابع درسی دانشکده‌های فلسفه غرب شده‌اند، تا به زعم خود،…

اصل جمهوریت و حق اظهارنظر درباره امور دینی

سخنان رئیس‌جمهور در روز دوشنبه اول بهمن ۱۳۹۷ با معاونان و مدیران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره "حجاب"، واکنش‌هایی را به‌ویژه در میان حوزویان به همراه داشت. قاعدتاً"…

” نهاد مرجعیت ” و غایت دولت مدرن

پس از حواشی سخنان آقای رحیم پور ازغدی درباره حوزه‌های علمیه و نهاد مرجعیت، با فاصله نه چندان زیادی، مجدداً شاهد بحث انگیزشدن رابطه میان حوزه و نظام سیاسی هستیم. فهم دقیق این…

روشنفکران دینی و فقه: نقدی بر دیدگاه دکتر فیرحی

دکتر فیرحی در مصاحبه اخیر خود با ویژه‌نامه «صدودوازدهمین سالگرد انقلاب مشروطه در ایران» منتشر شده توسط روزنامه فرهیختگان، به نقادی روشنفکران دینی به‌خاطر بی‌توجهی به فقه سیاسی…

گریزناپذیری “سکولاریسم”

در لغت سکولاریسم (Secularism) به دو معنا تعریف شده است: جدایی دین از زندگی سیاسی و حوزه عمومی؛ و دوم، گسست زندگی این جهانی از ایده معاد و زندگی پس از مرگ.

رحیم پور ازغدی و سکولاریسم در حوزه

در سخنرانی اخیر آقای حسن رحیم پور ازغدی، حوزه‌های علمیه به خاطر گرفتار شدن در سکولاریسم مورد انتقاد قرار گرفته‌اند. از نظر وی، حوزه‌ها از پرداختن به مسائل اقتصادی، اجتماعی و…