مرور برچسب

معنای مرگ

مرگ از منظر زندگی در مصاحبه با مقصود فراستخواه

فراستخواه در این گفت‌وگو برای ما از دو مواجهه متفاوت با مرگ سخن می‌گوید: مواجهه اول، هرمنوتیک مرگ و تشرّف ِبه مردن است و مواجهه دوم تصرف علمی و تکنولوژیک ِ مرگ است. روی آورد…

آروین یالوم؛ معنادرمانی در سایه مرگ‌اندیشی

آروین دیوید یالوم (1931-) روان‌پزشک اگزیستانسیالیست امریکایی است. کتاب‌های وی رواج بسیاری یافته است. در ایران نیز پاره‌ای از آثار او ترجمه شده و مورد استقبال قرار گرفته است.…