مرور برچسب

مصطفی محقق داماد

برگزیدگی دانشنامه فاطمی و انتقادات محقق داماد

هفدهمین همایش کتاب سال حوزه صبح امروز با حضور مراجع عظام تقلید، مدیران و نخبگان حوزه های علمیه در مدرسه امام کاظم(ع) با اعلام برگزیدگان در شهر مقدس قم برگزار شد و از صاحبان ۱۳…