مرور برچسب

مرجعیت

امر خدا را به خدا واگذارید!

آیت الله سید محمدسعید حکیم دیده از جهان فرو بست. او در کنار آیات سیستانی، بشیر نجفی و اسحاق فیاض، از مراجع اربعه نجف محسوب می‌شد. محمد سعید، از خاندان برجسته حکیم بود؛ نوه…

اطرافیانِ آیت‌الله

آیت‌الله العظمی بروجردی با تنی نحیف و عصازنان قدم برمی‌دارد. اطرافیان با بدن‌هایی تنومند به دوربین خیره مانده و گویی کمتر به آیت‌الله توجهی دارند.

مرجعیت علمی و معنوی زنان

حضرت آیت الله جوادی آملی با توجه به تساوی مردان و زنان در امور عقلی گفت: زنان می‌توانند مرجعیت علمی و معنوی، خصوصاً برای بانوان داشته باشند.